Volunteers who help ensure our churches are welcoming and safe are being thanked today, the Feast of the Presentation of the Lord.

Archbishop Leo Cushley and the Safeguarding Team in the Archdiocese of St Andrews & Edinburgh are highlighting their work in an announcement to be made at Mass.

Angela Hughes, safeguarding adviser for the diocese, said: “There are trained safeguarding co-ordinators in every parish who work with the parish priest for the safe recruitment of volunteers working with children and vulnerable adults in the church.

“It is the responsibility of all of us to ensure that the church is a welcoming place for everyone and to ensure that children and vulnerable adults are protected.

“Pope Francis has asked that our families are made aware that they have a right to expect that they are safe and secure in ‘our Father’s house’. The Bishops of Scotland are committed to ensuring this.”

Archbishop Leo Cushley set the fourth Sunday in Ordinary time for the annual safeguarding message.

The Archdiocese does an annual audit to assess the safeguarding work being done in every parish and diocese. There are also annual safeguarding training days for clergy.

The Catholic Church in Scotland has a mandatory reporting policy, meaning that if an allegation of abuse is ever received it is immediately reported to the police.

Every parish is obliged to address the parish community highlighting the work being done and to alert them to the need for continuing watchfulness.

Ms Hughes added: “Archbishop Cushley and the Safeguarding Team are grateful for all the hard work done by parish co-ordinators and volunteers in every parish across the Archdiocese in keeping the Church a welcoming and safe place for all.”

 

Annual Safeguarding Announcement

It is the responsibility of clergy and lay people to ensure that the church is a safe and welcoming place for everyone and to ensure that children and vulnerable adults are protected.

Pope Francis has asked that families are made aware that they have a right to expect to be safe and secure in “our Father’s house”. The Bishops of Scotland are committed to ensuring this.

Safeguarding in the Catholic Church means doing everything we can to protect our children and vulnerable adults.

Firstly, we have a safe system of recruitment for clergy, religious, employees and all our volunteers. This includes PVG checks, references and safeguarding training.

Secondly, we have a reporting system so people can come forward with any concerns, be listened to and have those concerns acted upon. Safeguarding also includes care and support for survivors.

In this Archdiocese, we have a dedicated safeguarding team.

This includes Monsignor Allan Chambers,  the Vicar General for Safeguarding, and Angela Hughes, our Safeguarding Advisor.  

The Safeguarding team is based at the Gillis Centre in Edinburgh and Angela can be contacted at any time to advise on any safeguarding matter.

Every parish has trained safeguarding co-ordinators. Alongside the Parish Priest, they ensure the safe recruitment of volunteers working with children and vulnerable adults in the church. There is a poster at the back of your church with details of the parish safeguarding co-rdinator. Please contact them if you have any concerns about a safeguarding matter. Please also have a look at the Safeguarding page on the Archdiocesan website for more information.

We do an annual safeguarding audit to assess the safeguarding work being done in every parish and diocese. The Church in Scotland has a mandatory reporting policy. This means that if an allegation of abuse is received it is immediately reported to the police.

It is imperative that any abuse, historic or otherwise, will be met with a listening ear, and action taken to restore people’s trust in our Church and our clergy and religious.

Archbishop Leo Cushley, your parish priest and the Safeguarding Team are grateful for all the hard work done by parish co-ordinators and volunteers in every parish across the Archdiocese in keeping the Church a welcoming and safe place for all.       

 

In Polish

Duchowni oraz osoby świeckie ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie iż kościół jest bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla każdego a także gwarancję dotyczącą ochrony dzieci i osób dorosłych wymagająych opieki.

Papież Franciszek prosi rodziny o świadomość, iż mają one wszelkie prawo do bezpieczeństwa i spokoju w ,,Domu Naszego Ojca’’. Biskupi Szkoccy zobowiązują się do jego zapewnienia.

W Kosciele Katolickim czynimy wszystko co w naszej mocy aby chronić dzieci i osoby dorosłe wymagające opieki.

Po pierwsze, mamy bezpieczny system rekrutacji osób duchownych, zakonników, pracowników i wolontariuszy. Składają się na to: kontrole w postaci programów dotyczących Ochrony Osób Wymagających Opieki, listów referencyjnych oraz szkoleń odnośnie działań dla dobra dzieci i dorosłych wymagających opieki.

Po drugie, mamy system sprawozdawczości dla osób mających obawy z tegoż powodu, z możliwością  zostania wysłuchanym oraz podjęciem działań w tej sprawie.  Ochrona obejmuje również opiekę i wsparcie dla osób poszkodowanych pozostałych przy życiu.

W naszej Archidiecezji mamy oddane grono do spraw ochrony dzieci i dorosłych wymagajacych opieki.

Należą do niego: monsinior Allan Chambers, wikariusz generalny do spraw ochrony dzieci i dorosłych wymagajacych opieki oraz Angela Hughes - doradca do spraw ochrony dzieci i dorosłych wymagających opieki.

Grono do spraw ochrony dzieci i dorosłych wymagajacych opieki ma siedzibę w Gillis Centre w Edynburgu. Z panią Angelą można się kontaktować w dowolnym czasie w sprawach doradztwa związanego z ochroną dzieci i dorosłych wymagających opieki.

Każda parafia posiada wykwalifikowanych koordynatorów do spraw ochrony dzieci i dorosłych wymagających opieki. Na czele z księdzem proboszczem gwarantujemy bezpieczny proces rekrutacji wolontariuszy w kościele do pracy z dziećmi i dorosłymi wymagającymi opieki.

Z tyłu kościoła znajduje się ogłoszenie z moimi danymi kontaktowymi. Proszę o kontakt w razie jakichkolwiek obaw z tytułu ochrony dzieci i dorosłych wymagajacych opieki.

W celu uzyskania więcej informacji na temat ochrony dzieci i dorosłych wymagajacych opieki prosimy zajrzeć na podstronę dotyczącą ochrony dzieci i dorosłych wymagających opieki, która znajduje się na stronie  Archidiecezji.

W każdej parafii i diecezji przeprowadzana jest coroczna kontrola analizy pracy nad  ochroną dzieci i dorosłych wymagających opieki. Sprawozdawczość jest obowiazkową strategią Kościoła Szkockiego. Każdy zarzut  złego traktowania jest natychmiast zgłaszany na policję.

Konieczne jest aby każdy przypadek złego traktowania natury historycznej lub z innych powodów został wysłuchany oraz podjęte zostały działania przywrócenia zaufania dla Kościoła, osób duchownych i zakonnych.

Arcybiskup Leo Cushley oraz całe grono do spraw ochrony dzieci i dorosłych wymagających opieki są wdzięczni za cieżką pracę koordynatorów i wolontariuszy we wszystkich parafiach Archidiecezji za sprawą których Kościoł pozostaje bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla wszystkich.